Dane przestrzenne są zbiorem obiektów (punktów, linii, poligonów), które posiadają m.in. informację o lokalizacji przestrzennej – współrzędne x, y, z określające położenie względem terenu, który można odnieść do innych danych przestrzennych, np. mapy.
Warstwy – dane przestrzenne można podzielić na tzw. warstwy. Są to niezależne zbiory danych, które można utworzyć na podstawie elementów opisowych, określonych w tych obiektach lub podzielić je w trakcie rejestrowania. Warstwy w trakcie wizualizacji można na siebie nakładać w celu, np. ich porównania, odniesienia wzajemnego.
Współrzędne x, y, z – to rzeczywista lokalizacja w przestrzeni ziemskiej, „x” i „y” reprezentują pozycję w dwóch podstawowych wymiarach – długość i szerokość geograficzna, natomiast współrzędna „z” reprezentuje wysokość nad poziomem morza.
Wizualizacja danych przestrzennych – jednym z istotnych elementów danych przestrzennych jest ich możliwość wizualizacji. Człowiek w dużej mierze jest wzrokowcem i wszelkie formy wizualizacji pomagają w szybkim zrozumieniu i przeanalizowaniu informacji.
Do każdego obiektu zarejestrowanego w danych przestrzennych można dodać dowolną informację opisową, załącznik w formie pliku, czy fotografii. Zdjęcia dodane do obiektu przestrzennego umożliwiają wielokrotną analizę obiektu, nawet po kilku latach od jego zarejestrowania.
Rejestrowanie danych przestrzennych, w dużej mierze polega na zapisywaniu pozycji danego obiektu w terenie wraz z opisem jego cech i właściwości w formie tekstu i liczb. Informacje o obiekcie są rejestrowane jednorazowo. Aby dodać nową informację lub zweryfikować już zarejestrowaną, wymagane jest ponowne fizyczne zlokalizowane tego obiektu w terenie i naniesienie odpowiednich nowych informacji. W przypadku wielu tysięcy obiektów, które wymagają natychmiastowej aktualizacji trzeba ponieść znaczne koszty zlokalizowania tych obiektów.
Natomiast rejestrowanie zdjęć wraz obiektem przestrzennym, umożliwia wielokrotną analizę zebranych danych i aktualizowanie danych opisowych bez potrzeby ponownego wyjazdu w teren.
Przykładowe wizualizacje danych przestrzennych zrealizowane w ramach jednego z naszych zadań: