Istotnym założeniem Urzędu Miasta Będzin było przygotowanie kompleksowej dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach jednego zlecenia, ze względu na spójność całego projektu. Zlecenie obejmowało realizację następujących zadań:
  1. inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta w formie wizualizacji przestrzennej wraz z kompletną dokumentacją fotograficzną
  2. opracowanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego wraz z audytem stanu technicznego słupów oświetleniowych
  3. opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego modernizacji oświetlenia ulicznego
  4. opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego
ad. 1 Inwentaryzacja
Wymagane było przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich obiektów oświetlenia zewnętrznego, w tym oświetlenia ulicznego, parkowego i ozdobnego od podstaw.
W pierwszym kroku zlokalizowano 6 504 sztuk słupów oświetlenia zewnętrznego. Lokalizacja polegała na zarejestrowaniu pozycji geograficznych  za pomocą urządzeń geodezyjnych wraz z wykonaniem zdjęć każdego słupa i każdej oprawy oświetleniowej znajdującej się na danym słupie.
Dokumentacja fotograficzna obejmowała wykonanie 18 887 zdjęć.
Przykładowy zestaw zdjęć dla jednej latarni:

Foto 1

Foto 2

Foto 3