Zapraszam na krótką podróż Racibórz w dzień.
Zaczynamy od ulicy Długie, piękna kompozycja oświetlenia z otoczeniem, słupy stalowe i oprawy parkowe o ciekawym wzorze.
Użyto oprawy nawiązujące wzorem do wcześniejszej inwestycji – fontanny przy katedrze.
Kolor opraw dopasowano do koloru słupa.
Wykonano montaż w formie przewieszenia, montaż na budynku, słupy na parkingu zabezpieczono odbojnicami.
Wymieniono wszystkie przewody i przewieszenia opraw na przewieszkach między budynkami…
… i rynek nabrał nowego blasku.
Następna podróż Racibórz nocą.
EN
I invite you to a short journey through Racibórz during the day.
We start at Długa Street, a beautiful composition of street lighting with the surroundings, steel poles and park luminaires with an interesting pattern.
Luminaires were used referring to the pattern of an earlier investment – the fountain by the cathedral.
The color of the luminaires was matched with the color of the poles.
The assembly was made in the form of suspensions on the buildings, poles in the parking lot were secured with fenders.
All cables and suspensions of luminaires between buildings were replaced …
… and the main square took a new look.
The next journey will be through Racibórz by night