POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest firma JASNY PL Sp. z o.o. NIP: 6252453112, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z serwisu jasny.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

3.Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:

  • przy wypełnianiu formularza kontaktowego
  • przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem ze strony jasny.pl, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

4. Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania strony jasny.pl, do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników. W Bazie przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.

5. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:

  • podmiotom współpracującym z Administratorem do celów marketingowych
  • właścicielowi strony jasny.pl,
  • podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa

6. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy.

7. W przypadku korzystania za pośrednictwem strony jasny.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.

8. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem strony do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Portalu.