W skrócie, opracujemy wszystko co jest związane z przygotowaniem i realizacją modernizacji oświetlenia ulicznego.

Możemy podzielić się doświadczeniem z całego procesu przygotowania projektów modernizacji oświetlenia ulicznego o wartości:

 

179 691 201,00 zł

(133 222 punktów oświetleniowych)

Pełny zakres naszych usług w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego:

  1. Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego, z natury geodezyjna wraz z kompletną dokumentacją fotograficzną
  2. Audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego
  3. Program funkcjonalo-użytkowy modernizacji oświetlenia ulicznego
  4. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego wraz ze studium wykonalności i analizą finansową
  5. Projekty wykonawcze modernizacji oświetlenia ulicznego
  6. Projekty budowlane modernizacji i budowy oświetlenia ulicznego
  7. Prowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy modernizacji oświetlenia ulicznego
  8. Nadzór inwestorski nad modernizacji oświetlenia ulicznego
  9. audyt Ex-post modernizacji oświetlenia ulicznego