Racibórz rozpoczął działania związane z modernizacją oświetlenia ulicznego od przeprowadzenia audytu oświetlenia ulicznego.
W wyniku analizy własności majątku oświetleniowego przyjęto do wniosku o dofinansowanie zakres, którego właścicielem jest gmina Racibórz.
Z całego obszaru miasta wytypowano sieci wydzielone kablowe w rejonie centrum miasta wraz z opracowaniem projektów przebudowy sieci napowietrznych wydzielonych na sieci wydzielone kablowe.
Modernizacja obejmowała nie tylko wymianę opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED, ale również wymianę słupów sieci kablowej wraz z wymianą kabli zasilających.

Wymiana kabli była bardzo istotnym elementem przeprowadzonej modernizacji z uwagi na bardzo starą sieć zasilającą, która w niektórych przypadkach była zamontowana jeszcze przed drugą wojną światową. Wymiana samych słupów i opraw jest nie wystarczającą w przypadku przestarzałych sieci zasilających.

Wymiana sieci zasilającej na nową zapewnia bezawaryjne działanie oświetlenia przez następne dziesięciolecia. Prawidłowo wykonana sieć wydzielona powinna działać powyżej 30 lat, bez jakichkolwiek awarii.  Istotne jest zachowanie odpowiedniego reżimu przy pracach ziemnych i montażowych. Ważne jest, aby kabel ułożony w ziemi, był na całej długości ciągły, bez jakichkolwiek łączeń i przedłużeń. Wszystkie łączenia muszą odbywać się nad powierzchnią gruntu w złączach kablowych, wnękach słupowych i złączach sterowania oświetleniem.

Roboty obejmowały również przebudowę oświetlenia Rynku i ulic dochodzących do Rynku.

Przebudowa Rynku była istotna z uwagi na bardzo duże utrudnienia w naprawie awarii w tym obszarze. Było to spowodowane, umieszczeniem wnęk słupowych i złączy słupowych poniżej gruntu. W okresie zimowym zalegający śnieg blokował dostęp do złączy słupowych. Natomiast podczas roztopów i deszczów złącza pod powierzchnią gruntu były zalewane wodą, co zwiększało awaryjność całej sieci oświetleniowej.
 

Na płycie Rynku została wymieniona sieć zasilająca oświetlenie wraz ze słupami i lampami. Słupy po wymianie posiadają złącza nad powierzchnią gruntu, a kabel zasilający nie posiada żadnych przerw, jest ciągły na całej długości pod gruntem.

Realizacja dokumentacji projektowej 2016

Wartość projektu 3,5 mln